ΒΡΕΣ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Τα πράσινα κομμωτήρια που αναφέρονται στο χάρτη, έχουν πιστοποιηθεί για το 2023 από το Greensalons.org ότι ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές μετάβασης σε πράσινα κομμωτήρια, βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων.

IKONOMAKIS HAIR & BEAUTY EXPERTS

Ηρακλείτου 117, Χαλάνδρι 15238

ikonomakis.gr

211 8004132

email@email.com

TEST

Ηρακλείτου 117, Χαλάνδρι 15238

test.gr

211 8004132

test@test.com

TEST2

Ηρακλείτου 117, Χαλάνδρι 15238

test2.gr

211 8004132

test2@test2.com