ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

To Greensalons.org πιστοποιεί τη μετάβασή σας σε πράσινο κομμωτήριο.

Η διαδικασία αξιολόγησής σας αφορά τα πρότυπα ESG (environmental, Social, Governance – Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Πρότυπα Διακυβέρνησης)

Το ESG είναι ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας και των πρακτικών κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης. Λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο που έχει μια επιχείρηση στο περιβάλλον, τον κοινωνικό αντίκτυπό της στα ενδιαφερόμενα μέρη και πόσο καλά κυβερνάται.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

To Greensalons.org πιστοποιεί τη μετάβασή σας σε πράσινο κομμωτήριο.

Η διαδικασία αξιολόγησής σας αφορά τα πρότυπα ESG (environmental, Social, Governance – Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Πρότυπα Διακυβέρνησης)

Το ESG είναι ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας και των πρακτικών κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης. Λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο που έχει μια επιχείρηση στο περιβάλλον, τον κοινωνικό αντίκτυπό της στα ενδιαφερόμενα μέρη και πόσο καλά κυβερνάται.

ESG
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Πρότυπα Διακυβέρνησης

  • Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ενέργειας μιας επιχείρησης, τις εκπομπές άνθρακα, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη διατήρηση των πόρων.
  • Οι κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν τις εργασιακές πρακτικές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια των προϊόντων, τις σχέσεις με την κοινότητα και την ποικιλομορφία και την ένταξη.
  • Οι παράγοντες διακυβέρνησης μπορεί να περιλαμβάνουν τη δομή του προσωπικού, το εργασιακό περιβάλλον, τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες των εργαζομένων και την επιχειρηματική ηθική.

ΗΞΕΡΕΣ ΠΩΣ...
Πάτα για να δεις interesting facts για το κάθε στοιχείο

Νερό
Μαλλιά
Χαρτί
Πλαστικό
Αλουμίνιο
Ενέργεια

ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ GREENSALONS.ORG MPOREI NA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ TOY ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ GREENSALONS.ORG
*τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα ένταξης.K

Κάθε ιδιοκτήτης κομμωτηρίου ή Barbershop μπορεί να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί ότι έχει ολοκληρώσει την πράσινη μετάβαση και να προβάλεται στον χάρτη με τα πράσινα κομμωτήρια  της Ελλάδος και της Κύπρου. 

Όταν ολοκληρώσετε την εκπαίδευση σας από το Greensalons.org θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ένταξης και ενημέρωσης σας, η πιστοποίηση είναι ετήσια και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Κάθε επιχείρηση που θα λάβει την πιστοποίηση  θα λάβει την σήμανση του Greensalons.org και θα μπορεί για ένα έτος να επικοινωνέι τους σκοπούς τις δράσεις της και τις βέλτιστες πρακτικές που πιστοποιεί το Greensalons.org.

Οι ενότητες που αξιολογούμε για την πράσινη μετάβαση των κομμωτηρίων και Barbershops  είναι: